Shop Forum More Submit  Join Login
About Deviant Axl - 太陽の花の希望Male/Vietnam Recent Activity
Deviant for 3 Months
Needs Core Membership
Statistics 8 Deviations 88 Comments 582 Pageviews
×

Newest Deviations

[ H ] Collabtion with Yuk by ErrorwlAx [ H ] Collabtion with Yuk :iconerrorwlax:ErrorwlAx 5 7 Sakura no unpan hito by ErrorwlAx Sakura no unpan hito :iconerrorwlax:ErrorwlAx 9 0 Contemplate by ErrorwlAx Contemplate :iconerrorwlax:ErrorwlAx 11 1 Lust by ErrorwlAx Lust :iconerrorwlax:ErrorwlAx 16 4 The world of mine by ErrorwlAx The world of mine :iconerrorwlax:ErrorwlAx 3 0 THE DARK CORNER by ErrorwlAx THE DARK CORNER :iconerrorwlax:ErrorwlAx 12 1 Sincere prayer by ErrorwlAx Sincere prayer :iconerrorwlax:ErrorwlAx 12 1 Astray by ErrorwlAx Astray :iconerrorwlax:ErrorwlAx 16 39
alternative text

I LOVE YOU SO MUCH!!
BUT I HURT AND I AM NOT ENOUGH TO DO THAT.

Favourites

Happy Birthday Saekitto by JAlexis97 Happy Birthday Saekitto :iconjalexis97:JAlexis97 17 7 Abstract? by MitsiBerryTeriyaki Abstract? :iconmitsiberryteriyaki:MitsiBerryTeriyaki 8 7 Silent Warrior by aaa13xxx Silent Warrior :iconaaa13xxx:aaa13xxx 67 17 I don't scare by Nhat-Minh I don't scare :iconnhat-minh:Nhat-Minh 35 50 PSD Pack No.1 by armagaten PSD Pack No.1 :iconarmagaten:armagaten 112 39 DEMON by AshDahlia DEMON :iconashdahlia:AshDahlia 36 6 New Game by RyuzeNanzuke New Game :iconryuzenanzuke:RyuzeNanzuke 41 1 Clow Kingdom by Sylinchen Clow Kingdom :iconsylinchen:Sylinchen 164 31 It's Winter by Sylinchen It's Winter :iconsylinchen:Sylinchen 85 8 Cityblues by Sylinchen Cityblues :iconsylinchen:Sylinchen 111 22 Rg1 + TUTORIAL by rausan Rg1 + TUTORIAL :iconrausan:rausan 22 17 U.N.C.H.A.I.N.E.D by xArtl3ssx U.N.C.H.A.I.N.E.D :iconxartl3ssx:xArtl3ssx 305 135 Words by JunSoulsilver Words :iconjunsoulsilver:JunSoulsilver 75 34 Request by JunSoulsilver Request :iconjunsoulsilver:JunSoulsilver 121 23 Where-is-on-the-Earth by JunSoulsilver Where-is-on-the-Earth :iconjunsoulsilver:JunSoulsilver 116 51 Killing Me Softly With His Song by BCaves Killing Me Softly With His Song :iconbcaves:BCaves 60 21
alternative text

alternative text

alternative text

Groups

This user is not currently part of any groups.

Activity


 Bạn bè với nhau mượn 5 nghìn từ hôm mùng 3 Tết đến giờ chưa trả :( (Sad) Ăn cái qué gì vào mồm mà chây = )) 

deviantID

ErrorwlAx's Profile Picture
ErrorwlAx
Axl - 太陽の花の希望
Vietnam
Tôi là Công cũng có thể gọi là Axl và cô gái còn lại là Hy
Chúng tôi là hai con người khác nhau.
Nhưng....
Chúng tôi cùng onl chung một acc.
Vậy thôi.

alternative text

- Thank you so much!

Donate

ErrorwlAx has started a donation pool!
210 / 1,000
alternative text

You must be logged in to donate.
 • Anonymous
  Anonymous Deviant
  Donated Mar 23, 2018, 8:12:08 AM
  10
 • Anonymous
  Anonymous Deviant
  Donated Jan 18, 2018, 7:57:15 AM
  200

Comments


Add a Comment:
 
:iconpuppyontheroad:
puppyontheroad Featured By Owner 54 minutes ago  New Deviant
Thanks for the fav bro :D
Reply
:iconmerearthling:
merearthling Featured By Owner Apr 15, 2018
:-) sorry  ;P:heart: just put a watch for you thought it was done before wonderful arts and gallery :thumbsup:
Reply
:iconeyecrusade:
eyecrusade Featured By Owner Apr 10, 2018  Hobbyist General Artist
Watch back please? <3
Reply
:iconerrorwlax:
ErrorwlAx Featured By Owner Apr 11, 2018
- okay <3
Reply
:iconapriliusrehnzzz:
ApriliusRehnzzz Featured By Owner Apr 3, 2018  Hobbyist General Artist
Thanks for fave and watch me :D
Reply
:iconerrorwlax:
ErrorwlAx Featured By Owner Apr 11, 2018
You're welcome.
Reply
:iconaarsww:
aarsww Featured By Owner Apr 1, 2018  New Deviant Hobbyist Interface Designer
Cảm ơn vì đã +fav và watch tớ nhá <3 art của cậu đẹp dữ lắm ;;
Reply
:iconerrorwlax:
ErrorwlAx Featured By Owner Apr 11, 2018
- không có gì : D\
- tớ cũng thích art cậu lắm luôn <3 
Reply
:iconentemberdesigns:
EntemberDesigns Featured By Owner Mar 27, 2018  Hobbyist General Artist
Thanks for the fave. Here is a watch and a llama in return. :D
Reply
:iconxjang:
XJang Featured By Owner Mar 24, 2018
.Cảm ơn đã Watch '^'
Reply
Add a Comment: